Hukukun ticaretle ilişkili tüm mevzuatını kapsar. Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Hükümler, temel olarak Ticaret Kanununda toplanmıştır. Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret ünvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelik, ticaret ortaklıkları başlıklarında tanımlanır. Ticaret ortaklıkları kollektif, komandit, anonim, limited, kooperatif ortaklıklarıdır. Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak başlığında toplanmıştır. Düzenlenme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur. Kıymetli evrak poliçe, bono, çek emtia senetleri, taşıma senet türlerindendir.