Innovation and client focused our Practice Area

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür.

Read More

İŞ HUKUKU

İşçi hakları, çalışma koşulları, ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-isçi ilişkilerini inceler.

Read More

İCRA İFLAS

Borcunu ödemeyen borçlunun borcunun alacaklının talebi üzerine yapılanlar.

Read More

ÖZEL HUKUK

Kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen, Devletle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk.

Read More

KAMU HUKUKU

Devlet ve vatandaşlar, devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenler.

Read More

TİCARET HUKUKU

Hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Ticari ilişkileri düzenler.

Read More

KAMU HUKUKU

Devlet ve vatandaşlar, devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenler.

Read More

İCRA İFLAS

Borcunu ödemeyen borçlunun borcunun alacaklının talebi üzerine yapılanlar.

Read More

İŞ HUKUKU

İşçi hakları, çalışma koşulları, ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-isçi ilişkilerini inceler.

Read More

Founded in 2000 with trust

Commercial Law Firm with a Commitment to Innovation

Firm’s culture of supporting our clients is very important to us and we work hard to nurture and develop it. We will go on a journey with you, building mutual trust and respect as we tackle all obstacles. We don’t look at you and wonder

Talk to an Expert

+61 (3) 9642-2237